Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1
Додаток 2

Додаток 2

Додаток 2

ВИСНОВОК

№ ___ від ______20 __ р.

 

щодо відповідності розрахунку витрат
     на оплату праці гарантіям Галузевої угоди

 

Федерація роботодавців ЖКГ України (Федерація), як суб’єкт сторони роботодавців Галузевої угоди*, відповідно до повноважень визначених законом** підтверджує відповідність розрахунку витрат на оплату праці (додається)*** ______ ЄДРПОУ _____ (Роботодавець), його обов’язкам за Галузевою угодою.

Гарантії Галузевої угоди є обов’язковими для врахування органами державної влади при здійсненні ними своїх повноважень****.

Висновок є дійсним протягом строку дії розміру мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб чинних на дату його складання.

Додаток: розрахунок галузевих гарантій з оплати праці на ___ (_______) арк.

Голова Федерації М.П. _______________.

Оборотна сторона Висновку:

*Галузева угода – колективна угода, укладена відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» та зареєстрована Мінсоцполітики України за №7 від 31.01.2017р.

**Забезпечення виконання Галузевої угоди, координація та контроль діяльності роботодавців щодо виконання ними обов’язків за угодою є управлінськими функціями Федерації, що здійснюються на основі законодавства відповідно до ст.5 та ст.19 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» та ст.15 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Добровільна оцінка та підтвердження відповідності (процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані) із наданням документу про відповідність (декларація, протокол, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог) здійснюється на добровільних засадах органом, який такі норми затвердив, з дотриманням вимог ст.1 та ст.24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

***Відповідність розрахунку витрат підтверджується в межах залежно від категорії Висновку (позначається відповідною печаткою на титульній стороні Висновку та додатку):

КАТЕГОРІЯ «А»: підтверджуються галузеві гарантії з оплати праці на підставі наданих Роботодавцем даних щодо фактичного чисельно-кваліфікаційного складу працівників, умов контракту керівника та запроваджених на підприємстві заохочувальних та компенсаційних виплат;

КАТЕГОРІЯ «Б»: підтверджуються галузеві гарантії щодо нормативного чисельно-кваліфікаційного складу працівників, їх основної та додаткової заробітної плати на підставі наданих Роботодавцем характеристик його виробничих процесів.

****Неврахування галузевих гарантій з оплати праці органами влади при здійсненні своїх повноважень (при затвердженні житлово-комунальних тарифів, укладенні контрактів керівників підприємств заснованих на державній та комунальній власності, при наданні дотацій з бюджету тощо) передбачає кримінальну відповідальність керівників регуляторів за ст. 170, 172, 206, 211, 219, 364 КК України.

Додаток до Висновку:

додаток до Висновку

від _____20___р. №___

Підтверджую:

Голова Федерації ___________

 

Розрахунок галузевих гарантій з оплати праці ______/назва та ЄДРПОУ роботодавця/

 

Професія Код проф. Кат./група Коеф. І розр. Коеф. за посадою Коеф. роб. та проф. Територ. коеф. Штатна чисельн Оклад Допл. та надб.(%) Премії(%) Додатк. ЗП(грн.)