Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність
Є) Надбавка за безперервний стаж роботи
Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Є) Надбавка за безперервний стаж роботи

 

Є) Щомісячна надбавка до тарифної ставки чи посадового окладу працівникам основних професій за безперервний стаж роботи на підприємствах галузі встановлюється працівникам основних професій, до яких належать працівники КПФТС, кваліфіковані та некваліфіковані робітники, зайняті в основному виробництві підприємств галузі.

До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки, зараховується:

До безперервного стажу роботи також включається:

1) час строкової військової служби, якщо працівник по звільненні влаштувався на дане підприємство за професією для виконання робіт, що дають право на одержання надбавки, протягом місяця з дати вивільнення.

2) час навчання за відповідною спеціальністю, підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник після закінчення навчання був прийнятий на дане підприємство за професією для виконання робіт, що дають право на одержання винагороди.

3) час роботи на виборних посадах профспілкових організацій, на виборних державних посадах, якщо працівник після звільнення був прийнятий на дане підприємство за професією для виконання робіт, що дають право на одержання надбавки.

4) переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві у зв’язку з сезонним характером робіт.

5) час відпустки працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку при умові проходження щорічної атестації за професією;

Стаж роботи, що дає право на одержання надбавки, не переривається, але до нього не зараховується час перерв у роботі в таких випадках:

1) час хвороби, що тривала понад чотири місяці і призвела до звільнення працівника, або час перебування на інвалідності, або час роботи, що не давала права на одержання надбавки і на яку працівника було переведено за висновком медико-соціально експертної комісії, у разі зняття інвалідності або одужання від хвороби та повернення працівника на роботу, яка дає право на одержання такої надбавки, протягом місяця після закінчення термінів часу, що перелічені у цьому пункті;

2) час, коли працівник не працював після звільнення у зв'язку з ліквідацією підприємства чи організації, скороченням чисельності штату працівників, які мали право на одержання надбавки, якщо перерва у роботі не перевищувала одного місяця (без урахування часу на переїзд до нового місця роботи);

3) час перебування на пенсії, якщо працівник вперше після виходу на пенсію з підприємств галузі влаштувався на підприємство галузі на роботу, яка дає право на одержання цієї надбавки, а до виходу на пенсію працював на роботі, що давала право на одержання цієї надбавки.

4) час звільнення у зв’язку з сезонним характером робіт.

Надбавка обчислюється, нараховується і виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час до посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою (місцем роботи).