Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти
Оплата праці керівників підприємств
Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Оплата праці керівників підприємств

1.3. Мінімальні галузеві гарантії посадового окладу керівників підприємств встановлюються шляхом помноження мінімальної тарифної ставки (окладу) працівника основноговиробництва на коефіцієнти співвідношення згідно таблиці 3, залежно від середньооблікової штатної чисельності працівників підприємства за попередній рік, з дотриманням максимально допустимих значень визначених постановою КМУ від 19 травня 1999 р. № 859.

Таблиця 3

чисельність працюючих від 1 до 20 чол. чисельність працюючих від 21 до 150 чол. чисельність працюючих від 151 до 400 чол. чисельність працюючих від 401 до 500 чол. чисельність працюючих від 501 до 800 чол. чисельність працюючих від 801 до 6000 чол. чисельність працюючих від 6001 чол.
3,0 3,9 4,5 5,0 5,8 6,0 7,0