Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці
І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи
Премії Додаток 1 Додаток 2

І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи

І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи на певний термін встановлюється залежно від кваліфікації працівників на період виконання таких робіт згідно таблиці 24. При встановленні надбавки за виконання особливо важливої роботи повинна бути чітко визначена кінцева мета роботи і терміни її виконання.

Таблиця 24

Розряд/Категорія Розмір надбавки
Без розряду, І-ІІ розряди 20%
ІІІ-V 30%
VІ і більше 50%
Молодший спеціаліст (фахівець, професіонал, технічний службовець) 20%
Спеціаліст (майстер, фахівець професіонал, технічний службовець) 30%
Провідний, старший спеціаліст (майстер, фахівець, професіонал, технічний службовець) 40%
Керівний склад підприємства (керівник, заступники керівника, головний інженер, головний бухгалтер та їх заступники, головні спеціалісти/начальники служб/начальники відокремлених підрозділів та їх заступники). 50%

Примітки: Підприємство може встановлювати в межах передбачених угодою інший розмір надбавки в залежності від конкретних умов господарювання.