Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду
Міжрозрядні коефіцієнти
Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Міжрозрядні коефіцієнти

1.1 Сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів для визначення тарифної ставки робітника, зайнятого на виробництвах із застосуванням простих видів робіт та робіт середньої складності встановлюється згідно таблиці 1.

Таблиця 1

РОЗРЯДИ
I II III* IV V VI
1,0 1,08 1,20 1,35 1,54 1,80

* у тому числі контролерів у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення.

 

1.2. Сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів для визначення тарифної ставки робітника, зайнятого на виробництвах з складними та особливо складними видами робіт* в таблиці 2.

Таблиця 2

РОЗРЯДИ
I II III IV V VI
1,0 1,11 1,25 1,43 1,67 2,00

 

* перелік робітників, зайнятих на виробництвах з складними та особливо складними видами робіт (високотехнологічні та високоточні роботи і особливо складне устаткування) відповідно до видів виконуваних робіт визначається в колективному договорі.