Галузева угода №7

До переліку угод Вступ
Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду
Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду

II. Тарифні ставки (оклади) заробітної плати, галузеві коефіцієнти і порядок їх застосування.
 

1. Мінімальні галузеві гарантії розміру тарифних ставок (окладів) заробітної плати визначаються із забезпеченням рівня мінімальної заробітної плати встановленої законом, на основі тарифної ставки робітника І розряду, яка складає 180 відсотків чинного мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб та галузевих міжрозрядних (міжпосадових) коефіцієнтів, співвідношень в оплаті праці за видами робіт та за окремими професіями з дотриманням наступних порядків: