ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ

Умови членства:

Щомісячна вартість договору на представництво інтересів в соціальному діалозі та колективних переговорах на галузевому рівні складає 0,5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розрахунку на одного штатного найманого працівника роботодавця виходячи з середньорічної облікової чисельності за попередній звітний рік, але не вище ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на сьогодні – 15.14 грн. на 1 штатного працівника, але не вище 3028 грн. та не менше ніж 303 грн.). Витрати за договором можуть відноситись роботодавцем на адміністративні витрати пов'язані із веденням колективних переговорів на галузевому рівні та включатись до складу комунальних тарифів.

Оформлення членства:

Крок 1.

Крок 2.

  • Оформлений пакет документів надсилається листом на поштову адресу: 04080, Київ, вул. Турівська, 31, оф.1 (скани підписаних документів на адресу admin@fru-gkh.com)
  • Рішення про членство роботодавця приймається Радою Федерації протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження коректно оформленого пакету документів. Повідомлення про прийняте рішення, в котрому також зазначаються ЛОГІН ТА ПАРОЛЬ входу до КАБІНЕТУ і контакти консультантів, надсилається на електронну адресу підприємства протягом зазначеного строку.
  • Відомості про підприємство вносяться Федерацією до реєстру суб’єктів галузевої угоди, який оприлюднюється на сайті Федерації. Підприємства можуть за запитом через Кабінет отримати Витяг з реєстру (надсилається на поштову адресу протягом 3 (трьох) робочих днів).