ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Правові засади ведення колективних переговорів з укладення колективних угод визначаються Законами України:

  1. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» - визначає основні принципи, за якими ведуться переговори та сторони, які мають повноваження на їх проведення;
  2. Закон України «Про колективні договори і угоди» - встановлює порядок ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів та угод;
  3. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» - визначає повноваження сторони роботодавців соціального діалогу;
  4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» - визначає повноваження сторони найманих працівників соціального діалогу.
  5. Закон України «Про оплату праці» - законодавчі гарантії забезпечення норм галузевих угод в колективних договорах.