Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти
Керівники структурних підрозділів
Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Керівники структурних підрозділів

1.6. Мінімальні гарантії місячних посадових окладів керівників структурних підрозділів визначаються залежно від середньооблікової штатної чисельності працівників на підприємстві за останній рік у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії підприємства згідно коефіцієнтів, наведених в таблиці 6.

При визначенні основної професії необхідно керуватись п.1.4 цього Порядку.

Таблиця 6

Найменування посад чисельність працюючих від 1 до 50 чол. чисельність працюючих від 51 до 150 чол. чисельність працюючих від 151 до 500 чол. чисельність працюючих від 501 до 800 чол. чисельність працюючих від 801 до 6000 чол. чисельність працюючих від 6001
Начальники виробничих, технічних, планово- економічних та інших функціональних відділів 2,25 2,6 2,8 3,0 3,15 3,35
Начальники інших відділів, лабораторій, бюро, служб 2,15 2,25 2,35 2,5 2,7 2,85
Начальники цехів, дільниць, виконавці робіт 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,65

Примітки:

*До посад начальників виробничих, технічних планово-економічних та інших функціональних відділів прирівнюються: начальник виробничого відділу, начальник технічного відділу, начальник бюро (функціональний підрозділ), начальник централізованої бухгалтерії, начальник технічного відділу, начальник планово-економічного відділу, начальник відділу організації праці та заробітної плати, начальник аварійно-диспетчерської служби, начальник колони (автомобільної, механізованої); начальник проектно-конструкторського відділу, завідувач відділу науково-дослідного, головний енергодиспетчер; начальник гаража; начальник цеху (основне виробництво); начальник району теплового (з загальною теплопродуктивністю 81-150 Гкал/год), начальник району мережевого (з загальною протяжністю мереж 21-50 км. в однотрубному обчисленні), а також керівники підрозділів в структурі підприємства в т. ч.: завідувач крематорію; завідувач оранжереї; завідувач колумбарію; завідувач підприємства громадського харчування; керуючий підприємством харчування; завідувач підприємства роздрібної торгівлі; завідувач ринку.

**До начальників інших відділів, лабораторій, бюро, служб, районів прирівнюються: начальник фінансового відділу, начальник комерційного відділу; начальник юридичного відділу, начальник відділу збуту (маркетингу), начальник відділу кадрів, завідувач канцелярією; начальник відділу охорони праці, начальник служби (абонентської), начальник охорони сторожової; начальник караулу, поста, начальник відділу матеріально-технічного постачання, керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; начальник відділу комплектації устаткування; начальник центру інформаційно-обчислювального; начальник штабу цивільної оборони; начальник відділу технічного контролю; начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби; начальник відділу організації безпеки дорожнього руху; начальник відділу охорони навколишнього середовища; начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів; начальник відділу підготовки кадрів; начальник відділу соціального розвитку; начальник відділу транспорту; начальник господарського відділу; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник варти воєнізованої охорони; завідувач каси; начальник господарства житлово-комунального; начальник навчального (навчально-тренувального) центру; начальник енергоінспекції; завідувач центрального складу; начальник дослідної лабораторії; начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; начальник лабораторії метрології; начальник лабораторії з контролю виробництва; начальник (завідувач) хімічної лабораторії; начальник ремонтного цеху; начальник району (теплового, з загальною теплопродуктивністю до 80 Гкал/год), начальник району мережевого (з загальною протяжністю мереж до 20 км. в однотрубному обчисленні), а також керівники підрозділів в структурі підприємства в т. ч.: завідувач парку культури та відпочинку; завідувач гуртожитку; завідувач архіву; завідувач будинку побуту; начальник друкарні; завідувач контори похоронного обслуговування; завідувач станції захисту рослин; завідувач розсадника (розплідника);начальник каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової).

***До начальників цехів, дільниць, виконавців робіт прирівнюються: начальник господарства складського, начальник господарства реагентного; начальник складу матеріально-технічного;завідувач бюро перепусток; завідувач комори цінностей; начальник цеху (допоміжне виробництво); начальник майстерні; начальник котельні; начальник опорного аварійно-відновного пункту; завідувач майстерні ремонтно-механічної (експлуатаційні водогосподарські організації); начальник станції насосної; начальник шлюзу; начальник станції компресорної; начальник тягової підстанції; начальник електропідстанції (групи електропідстанцій); начальник дільниці (водне господарство); начальник маршруту міського транспорту; завідувач залу; головний фахівець з автоматики; головний фахівець з енергосистем; головний фахівець з котлів; завідувач підсобного виробництва; завідувач пляжу; завідувач корпусу готелю; завідувач поверху готелю; начальник сушильно-очисної башти; завідувач бюро квіткового; начальник пристані; начальник причалу; завідувач атракціону; начальник (керуючий) їдальні; завідувач кабінету навчального; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з використання водних ресурсів; менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) із збуту;менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні); менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства; менеджер (управитель) ресторану; менеджер (управитель) систем якості; менеджер (управитель) у готельному господарстві, начальник дільниці, а також керівники підрозділів в структурі підприємства в т.ч.: завідувач пральні; завідувач перукарні; завідувач лазні;завідувач ательє.