Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії
Додаток 1
Додаток 2

Додаток 1

Додаток 1

Єдиний реєстр суб’єктів соціального діалогу в сфері житлово-комунального господарства (ЄРССД)
http://base.fru-gkh.com.ua/ Дата: __.__.2016 Час __:__:__ Обліковий номер витягу:_____

 

ВИТЯГ

 

з Єдиного реєстру суб’єктів соціального діалогу
в сфері житлово-комунального господарства (ЄРССД)

Цей Витяг засвідчує, що зазначений суб’єкт господарювання станом на ____ 20__р. перебуває в сфері дії Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України», як сторони роботодавців Галузевої угоди (зареєстрована Мінсоцполітики України за № __ від _______р.)

№ за ЄРССД Повне найменування Код за ЄДРПОУ Дата приєднання до Галузевої угоди
       

Витяг є дійсним протягом місяця з дати його формування.

Змісту електронного реєстру на веб-сайті http://base.fru-gkh.com.ua відповідає.

 

 

Голова Федерації М.П. ________________