Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад)
Б) Доплата за розширення зони обслуговування
В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Б) Доплата за розширення зони обслуговування

 

Б) Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт дозволяється в межах професій з тотожними професійними кваліфікаціями. Умовою встановлення доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт є наявність відповідних вакантних посад в штатному розкладі. Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт допускається лише тимчасово з дотриманням вимог чинного законодавства. Галузевий перелік професій (посад) з граничними обсягами та умовами розширення, а також перелік професій (посад) за якими згідно специфіки робіт доплата не може бути встановлена, наведено в таблиці 18.

Таблиця 18

Посада (професія) Граничні обсяги та умови розширення
Двірник, робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, прибиральник території, дорожній робітник, прибиральник службових приміщень, прибиральник виробничих приміщень 50% норми обслуговування
Бухгалтери та економісти всіх спеціалізацій 100% норми обслуговування
Інженери та техніки всіх спеціалізацій 100% норми обслуговування
Діловод, архіваріус, помічник, секретар 100% норми обслуговування
Перелік професій (посад) за якими доплата за розширення не може бути встановлена:
Водії, трактористи, машиністи, оператори всіх спеціалізацій