Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві
Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти
Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти

1.5. Мінімальні гарантії місячних посадових окладів головного інженера, заступників директора, головного бухгалтера, головного економіста, енергетика та інших начальників служб визначаються залежно від середньооблікової штатної чисельності працівників на підприємстві за останній рік у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії підприємства згідно коефіцієнтів, наведених в таблиці 5.

При визначенні основної професії необхідно керуватись п.1.4 цього Порядку.

Таблиця 5

Найменування посад чисельність працюючих від 1 до 50 чол. чисельність працюючих від 51 до 150 чол. чисельність працюючих від 151 до 500 чол. чисельність працюючих від 501 до 800 чол. чисельність працюючих від 801 до 6000 чол. чисельність працюючих від 6001
Головний інженер, перший заступник директора 2,7 3,6 4,0 4,5 5,1 5,6
Головний бухгалтер, заступники директора 2,5 3,4 3,8 4,2 4,6 5,3
Головні економіст, енергетик та інші начальники служб 2,4 3,2

3,5

3,8 4,2 5,0
Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будиків) 2,8 2,97 3,31 3,48 3,65 4,0

Заступникам головного інженера, директора за напрямом, головного бухгалтера, начальника служби, дільниці, лабораторії, відділу та іншим заступникам посадовий оклад встановлюється на 10% нижче посадового окладу свого безпосереднього керівника.

У структурних підрозділах, що входять до складу головного підприємства (з чисельністю працюючих до 1500 чол.) можуть встановлюватись посадові оклади на 10% нижче від посадових окладів головного підприємства.

Примітки:

*До посади головного інженера прирівнюються: головний інженер (експлуатаційні водогосподарські організації); головний інженер (на транспорті); головний інженер (промисловість); головний інженер проекту; директор з виробництва; перший заступник директора підприємства.

**До посад заступника директора, головного бухгалтера прирівнюються:директор з економіки; директор з кадрових питань та побуту; директор з капітального будівництва; директор з маркетингу; директор з матеріально-технічного постачання; директор комерційний; директор технічний; директор фінансовий; заступник директора підприємства; заступник начальника підприємства; заступник президента компанії; директор з економіки; директор з кадрових питань та побуту; директор комерційний; директор фінансовий.

***До посад головного економіста, енергетика та інших начальників служб прирівнюються: головний агроном із захисту рослин; головний адміністратор; головний геодезист; головний гідролог; головний грунтознавець; головний диспетчер (промисловість); головний економіст; головний електромеханік; головний енергетик; головний касир; головний контролер; головний кулінар; головний метролог; головний механік; головний теплотехнік; головний технолог; головний товарознавець; головний юрисконсульт; завідувач виробництва; керівник апарату; керівник регіонального структурного підрозділу; начальник виробництва; технічний керівник; начальник каналу; начальник очисних споруд; начальник гідровузла (водне господарство); начальник району теплового (з загальною теплопродуктивністю більше 150 Гкал/год), начальник району мережевого (з загальною протяжністю мереж більше 50 км. в однотрубному обчисленні), начальник служби (транспорт) (руху, енергогосподарства, колії, рухомого складу, гаражу, депо), начальник служби (промисловість), начальник управління, керівник департаменту, а також керівники відокремлених підрозділів в структурі підприємства, в т. ч.: завідувач сховища; завідувач звалища; завідувач кладовища; начальник полігону;начальник водоводу; начальник водосховища;начальник вокзалу; начальник станції (на несамостійному балансі); керуючий готельним господарством.