Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів
Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці
Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці

1.7. Галузеві мінімальні гарантії місячних посадових окладів майстрів, професіоналів, фахівців та технічних службовців визначаються залежно від їх кваліфікаційних категорій, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно коефіцієнтів, наведених в таблиці 7.

При визначенні основної професії необхідно керуватись п.1.4 цього Порядку.

Таблиця 7

Найменування професії Молодший спеціаліст (без категорії) Спеціаліст (І-ІІ категорії/класу)/ Майстер Провідний (старший) спеціаліст/Старший майстер
Майстри - 2,0 2,1
Професіонали 1,8 2,0 2,2
Фахівці 1,7 1,9 2,0
Техніки усіх спеціальностей, лаборанти 1,29 1,38 1,47
Технічні службовці 1,26 1,5 1,7