Галузева угода №7

До переліку угод Вступ Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт
Перелік доплат і надбавок
А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Перелік доплат і надбавок

2. Перелік та розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів згідно таблиці 16.

Таблиця 16

Найменування доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок
ДОПЛАТИ
За суміщення професій (посад) Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників. Мінімальні галузеві гарантії доплати за суміщення становлять 20% посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою.
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників. Мінімальні галузеві гарантії доплати за розширення зони обслуговування становлять 20% посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою.
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника До 100 (ста) відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника
За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці За роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4,8 та 12 відсотків; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - від 16,20 та 24 відсотків тарифної ставки (окладу). За роботу влітку при температурі повітря більше ніж 25 градусів на вулиці проводити доплату в розмірі 10 відсотків тарифної ставки (окладу). Обов’язковою передумовою доплати є атестація робочих місць за умовами праці.
За робочий день з розділенням зміни на дві частини (з перервою в роботі понад дві години) Встановлення перерви в роботі понад дві години передбачає доплату у розмірі 10%; при перерві в роботі від 2 до 3 годин - 20%; при перерві більш 3 годин - 30% від тарифної ставки (окладу) працівника.
За інтенсивність праці робітників 12 відсотків тарифної ставки
За роботу у вечірній час (з 18 до 22 години) 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
За роботу в нічний час від 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
За роботу в святковий і неробочий день У розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилась понад місячну норму.
На період освоєння нових норм трудових затрат Підвищення відрядних розцінок до 20 %, підвищення тарифних ставок до 10 %.
За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основноїроботи) Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді: – від 5 до 10 чол. – 25 відсотків місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру; – понад 10 чол. – 35 відсотків місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру; – понад 25 чол. – 50 відсотків місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру. Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 чоловік, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру
За використання в роботі дезінфікуючих та миючих засобів 12 відсотків місячної тарифної ставки посадового окладу
За керівництво практикою

Доплата керівникам практики диференціюється залежно від кількості учнів, слухачів:

– 1-4 чол. – 10 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу);

– 5-7 чол. – 20 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу);

– 8-10 чол. – 30 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу)

За виконання обов'язків наставництва (до 6 місяців) 25 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу) працівника, що виконує обов'язки наставника
За ненормований робочий день водіям автотранспортних засобів Водіям автотранспортних засобів (легкових автомобілів, які закріплені за працівниками керівного складу підприємства, а також оперативних та аварійних автомобілів, що працюють в однозмінному режимі) у розмірі 25 відсотків встановленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час.
За роботу в гірських районах 25 відсотків місячної тарифної ставки (посадового окладу)
Для забезпечення мінімальної заробітної плати Доплата до рівня мінімальної заробітної плати згідно із пунктом 3 1Закону України «Про оплату праці»
НАДБАВКИ
За високу професійну майстерність Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників: ІІІ розряду - 12 відсотків ІV розряду - 16 відсотків V розряду - 20 відсотків VІ і вищих розрядів - 24 відсотка
За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів, трамваїв Водіям 2-го класу – 10 відсотків 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм
За клас кваліфікації водолазам

2-го класу - 15 відсотків посадового окладу;

1-го класу - 25 відсотків посадового окладу

За високі досягнення у праці до 50 відсотків посадового окладу
За державні нагороди (ордена, медалі), почесні грамоти ВРУ, КМУ) 20 відсотків посадового окладу
За виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків посадового окладу
За знання іноземної мови Працівникам у разі використання іноземної мови безпосередньо у вирішенні виробничих питань, працівникам готелів: за знання однієї мови – 10 відсотків, за знання двох і більше мов – 20 відсотків ставки (окладу)

За науковий ступінь: - доктора наук - кандидата наук  За почесні звання

20 відсотків посадового окладу 15 відсотків посадового окладу 20 відсотків посадового окладу (ставки) Доплата за науковий ступінь та почесне звання здійснюється у разі коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним званням
За роботу в умовах режимних обмежень (таємність) Розмір надбавки визначається в порядку і на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р. № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці»
За безперервний стаж роботи на підприємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення Розмір щомісячної надбавки (у відсотках до тарифної ставки чи посадового окладу): понад 3 роки – 7 відсотків; понад 5 років – 10 відсотків; понад 10 років – 15 відсотків; понад 15 років – 20 відсотків; понад 25 років – 25 відсотків