Роз'яснення профільного законодавства

 1. Хто є роботодавцем?

  Це особа, яка від імені підприємства, установи, організації або фізична особа – підприємець, уповноважена вести колективні переговори та укладати колективні договори (угоди), що регулюють соціально-трудові відносини на підприємстві. Роботодавцем, може бути або власник підприємства, або уповноважена власником особа (керівник).

  Детальніше
 2. Що таке сторона роботодавців галузі та які її повноваження?

  Це всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців створені відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності», які:
  - діють за галузевою ознакою згідно КВЕД (галузі Федерації можна переглянути тут)
  - визнані репрезентативними на галузевому рівні соціального діалогу, що підтверджується свідоцтвом Національної служби посередництва та примирення НСПП (свідоцтво Федерації).

  Детальніше
 3. Галузеві (міжгалузеві) угоди, найпоширеніші запитання.

  Галузеві (міжгалузеві) угоди – це колективні угоди, які укладаються на основі законодавства між репрезентативними на галузевому рівні стороною роботодавців та стороною працівників, з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин (ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

  Детальніше
 4. Галузеві гарантії оплати праці. Врахування в тарифах

  Галузеві гарантії оплати праці – це зобов’язання роботодавця за галузевою угодою (щодо штатної чисельності та витрат на оплату праці) залежно від умов конкретного виробництва (характеристик обладнання, мереж, котельнь, будинків, виробничих планів).

  Детальніше
 5. Контракти керівників

  Як захистити контракт керівника, якщо його штучно занижують, та як відстояти інтереси керівника в судових та контролюючих органах? Враховуючи також, що від умов контракту керівника залежать також умови оплати праці і інших працівників підприємства.

  Детальніше
 6. Що надає підприємству приєднання до сторони роботодавців галузі?

  - документальне підтвердження укладення підприємством одної з галузевих (міжгалузевих) угод (перебуває в сфері дії сторін угоди);
  - підтвердження відповідності штатного розпису підприємства галузевим нормам та гарантіям (розрахунок галузевих гарантій), зокрема для врахування в тарифах, бюджетних дотаціях, контрактах керівників тощо;

  Детальніше
 7. Чому підприємства галузі ЖКГ та енергетики мають бути суб’єктами соціального діалогу на галузевому рівні?

  Органи влади, які здійснюють встановлення тарифів, зобов'язані діяти лише у спосіб передбачений законодавством, а відтак для забезпечення економічної обґрунтованості витрат згідно положень порядків формування тарифів можуть керуватись нормами галузевих (міжгалузевих) угод, виключно якщо роботодавець (підприємство) перебуває в сфері дії сторін такої угоди (п.п.2 п.19 постанови КМУ №869 від 01.06.2011р. про Порядок формування тарифів). Тобто законодавство прямо забороняє включення до тарифів норм та гарантій галузевих угод, в сфері дії сторін яких роботодавець не перебуває.

  Детальніше