Чому підприємства галузі ЖКГ та енергетики мають бути суб’єктами соціального діалогу на галузевому рівні?

Органи влади, які здійснюють встановлення тарифів, зобов'язані діяти лише у спосіб передбачений законодавством, а відтак для забезпечення економічної обґрунтованості витрат згідно положень порядків формування тарифів можуть керуватись нормами галузевих (міжгалузевих) угод, виключно якщо роботодавець (підприємство) перебуває в сфері дії сторін такої угоди (п.п.2 п.19 постанови КМУ №869 від 01.06.2011р. про Порядок формування тарифів). Тобто законодавство прямо забороняє включення до тарифів норм та гарантій галузевих угод, в сфері дії сторін яких роботодавець не перебуває.

На теперішній час це питання є дуже актуальним для всіх підприємств, оскільки без можливості документально довести поширення на них гарантій тієї чи іншої галузевої угоди (а також підтверджений стороною роботодавців розрахунок таких гарантій залежно від виробничих умов конкретного підприємства) підприємства стикаються великими труднощами щодо вчасного та належного врахування органами влади таких гарантій в їх тарифах на ЖК послуги та бюджетних дотаціях. З детальним правовим висновком з цього приводу можна ознайомитись в судовій практиці.

Рішення Верховного Суду України щодо законодавчих підстав для врахування норм галузевих (міжгалузевих) угод при формуванні та затверджені тарифів на комунальні послуги.

Федерація звертає Вашу увагу на те, що 02 березня 2023 року Верховним Судом було винесено постанову у справі №420/4208/21, у якій чітко викладено позицію Суду щодо законодавчих підстав з яких норми та гарантії галузевих угод стають обов’язковими для роботодавця та умови за яких такі норми можуть бути враховані при формуванні та затверджені тарифів.

Так, у вищезазначеній постанові Верховний Суд зазначив про те, що дія галузевих угод поширюється на вичерпне коло суб'єктів господарювання. Суд зауважив, що положення галузевих угод діють безпосередньо, є обов'язковими виключно для тих суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін угоди та поширюються виключно на підприємства (роботодавців), які перебувають в сфері дії відповідної сторони угоди.

Крім того, Верховний Суд також звернув увагу на те, що законодавство дозволяє врахування органами державної влади норм та гарантій галузевих угод виключно у тому випадку, якщо підприємство перебуває в сфері дії її сторін. В іншому ж випадку, з урахуванням обмеження дискреційних повноважень органів державної влади формулою «дозволено лише те, що передбачено законом» діє законодавча заборона щодо такого врахування та застосування ними норм галузевих угод щодо підприємств, які не перебувають у сфері дії такої угоди.

Роботодавці (юридичні особи, підприємства) приєднуються до дії галузевих угод через членство в репрезентативній стороні роботодавців га галузевому рівні (підтверджується свідоцтвом НСПП) згідно п.5 частини другої ст.13 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

Роботодавці, які є суб’єктами сторони роботодавців на галузевому рівні в сфері ЖКГ, отримують законодавчі гарантії вчасного та повного забезпечення галузевих норм організації та оплати праці в тарифах на житлово-комунальні послуги.

Нагадуємо, що Федерація, як сторона роботодавців галузі, відповідно до повноважень визначених Законом здійснює розробку нормативів, порядків їх застосування, контроль та координацію своїх членів у виконанні зобов’язань за галузевими угодами в сфері ЖКГ.

На підставі зазначених повноважень, кожен суб’єкт галузевої угоди отримує розрахунки нормативних штатних розписів (чисельність, оплата праці) із висновками Федерації, обов’язкові для забезпечення органами влади в тарифах, контрактах керівників, штатних розписах тощо.

Зазначені питання також враховуються Держпродспоживслужбою при здійсненні їх повноважень з контролю за економічним обгрунтуванням тарифів (висновки Держпродспоживслужби в Одеській та Київській області додаються)

Таким чином кожен роботодавець, приймаючи рішення щодо приєднання до галузевої угоди має розуміти та усвідомлювати переваги такого приєднання, а саме те, що роботодавці (підприємства), які є суб'єктами галузевої угоди (перебувають в сфері дії відповідної сторони), мають не тільки ряд відповідних законних гарантій, а також мають законні підстави спиратись на норми такої угоди при економічному обґрунтуванні своїх витрат та розраховувати на те, що їм врахують всі витрати, передбачені угодою, в тарифах.