Галузева угода №13

До переліку угод
Вступ
Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія на підприємстві Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами діяльності та наскрізними професіями Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Перелік доплат і надбавок А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) Надбавка за безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Премії Додаток 1 Додаток 2

Вступ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Ради

Федерації роботодавців

комунальної інфраструктури,

енергетики та

житлово-комунального господарства

України

№ 2 від 03.01.2024 р.

Голова Федерації _____Олег Адамов

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

застосування норм Галузевої угоди

(для застосування роботодавцями – суб’єктами ВОО «ФРКІЕтаЖКГУ»)

  1.  Загальні положення

Порядок застосування норм Галузевої угоди (зареєстрована в Міністерстві економіки України 26.12.2023 за № 13 далі – Порядок, Галузева угода) затверджений Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунального господарства, комунальної інфраструктури та енергетики відповідно (далі – Федерація) на підставі повноважень з контролю та координації діяльності роботодавців щодо виконання їх обов’язків за Галузевою угодою, визначених статтею 5 та статтею 19 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності».

Порядок не змінює норм та гарантій Галузевої угоди, а лише визначає порядок їх застосування залежно від умов конкретних виробничих процесів.

  1. Порядок є невід’ємною складовою Галузевої угоди та поширюється на роботодавців, які перебувають на членському обліку в Федерації згідно вимог статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», пункту 5 частини другої статті 13 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» (далі – суб’єкти Галузевої угоди).

Відомості роботодавців, які перебувають в сфері дії Федерації, є публічною інформацією згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка оприлюднюється та надається за запитом. Відомості суб’єктів Галузевої угоди з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» оприлюднюються в Єдиному реєстрі суб’єктів Галузевої угоди на сайті Федерації fru-gkh.com.ua та надаються за запитом у вигляді Витягів з реєстру.

  1. Гарантії з оплати праці, визначені відповідно до норм Галузевої угоди з дотриманням вимог Порядку, є мінімальними гарантіями передбаченими законодавством про оплату праці (ст. 15 Закону України «Про оплату праці») та є обов’язковими для забезпечення органами влади при здійсненні ними їх повноважень по відношенню до суб’єктів Галузевої угоди, зокрема при встановленні житлово-комунальних тарифів, при укладанні контрактів з керівниками підприємств, заснованих на державній та  комунальній власності, при наданні дотації з бюджету та при здійсненні державного нагляду за дотриманням трудового законодавства.
  2. Встановлені Галузевою угодою, з дотриманням вимог Порядку, гарантії з оплати праці є мінімальними та можуть бути розширені за згодою сторін на локальному рівні соціального діалогу.
  3. Контроль дотримання Порядку здійснюють сторони Галузевої угоди згідно їх повноважень.