КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період визначені Постановою КМУ від 27.01.2023 №76 в редакції Постанови КМ № 650 від 05.06.2024.

З’ясуємо порядок дій підприємств сфери ЖКГ для отримання рішення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Які критерії?

Визначення підприємства, установи, організації критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за такими критеріями (надалі - Критерії):

- загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство, установа, організація;

- сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;

- підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, установи, організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) з урахуванням потреб територіальної громади;

- відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства, установи, організації;

- розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників на підприємстві, в установі, організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством, установою, організацією;

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації, критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям.

Підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу а також управителі багатоквартирних будинків - юридичні особи (суб’єкти господарювання) для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період мають відповідати двом або більше критеріям.

Куди звертатись?

З метою визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період такі підприємство, установа, організація у разі відповідності Критеріям, звертається до обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, (військової адміністрації у разі її утворення), на території юрисдикції яких вони розташовані.

До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством, установою, організацією в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання; або

квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку; або

квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків; або

поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Строки розгляду звернення?

Орган, до якого надійшло звернення підприємства, установи, організації, зобов’язаний у строк не більш як 10 робочих днів з дня його отримання розглянути його на відповідність підприємства, установи, організації критеріям та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:

про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку.
Орган, що приймає рішення про відповідність підприємства Критеріям, надсилає копію рішення про до Мінекономіки та Міноборони.

Важливо!

Звертаємо Вашу увагу, що ОВА або обласні держадміністрації затверджують відповідні критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, установи, організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади.

Отже, перед початком підготовки документів щодо визначення вашого підприємства критично важливим радимо звернутися до ОВА або обласної держадміністрації для уточнення критеріїв, які затверджені в адміністративній одиниці на якій зареєстроване Ваше підприємство.


З повагою,
Федерація роботодавців ЖКГ України