Який порядок встановлення ціни на платні послуги комунальними підприємствами?

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

Основною метою діяльності комунального підприємства є задоволення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.

Для цього підприємствами галузі надаються, як послуги за тарифами, що регулюються органами влади, так і інші платні послуги.

Зупинимось більш детально саме на інших платних послугах.

Для цілей цієї статті під платними послугами маються на увазі послуги, які надаються комунальними підприємствами та не відносяться до житлово-комунальних в розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (наприклад: послуги слюсаря, електрика, проектувальні роботи та т.ін.).

Можливість надання комунальним підприємством платних має бути передбачена Статутом підприємства. 
На підставі Статуту та для впорядкування питань надання платних послуг комунальними підприємствами доцільно розробити та прийняти Положення про надання платних послуг підприємствами, заснованими на комунальній формі власності. Документ затверджується рішенням ради або виконавчого комітету. 

Положення не перевіряються контролюючими органами. Однак його наявність скоординує діяльність працівників підприємства при наданні таких послуг, а споживачі розумітимуть, як їх отримати.

Щодо затвердження цін

Статтею 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» встановлено, що суб’єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують:

-    вільні ціни;

-    державні регульовані ціни.

При цьому державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку, до яких в тому числі відносяться ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги.

В свою чергу розрахунок вартості платних послуг комунальне підприємство проводить самостійно. Це обумовлено тим, що вільні ціни встановлюються суб’єктом господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання, як було зазначено вище (п. 1 ст.11 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

Щодо розрахунку вартості платних послуг 

Вартість платної послуги встановлюють на основі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Розмір плати за надання конкретної послуги визначають на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання.
Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг та затверджується Наказом керівника підприємства чи розраховується у калькуляції на виконання робіт (підключення до мереж, ремонт електроустановки, тощо).

До вартості платної послуги мають увійти абсолютно усі витрати, пов’язані з її наданням.

Важливо зазначити, що контролюючі органи такі, як Держпродспоживслужба, при здійсненні перевірок надання платних послуг, звертають увагу на неприпустимість перехресного субсидіювання, тобто покриття видатків на надання платних послуг коштами, отриманими від надання послуг за регульованими тарифами і навпаки. 

Кожне підприємство має свої особливості. Тому перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, усі підприємства установлюють самостійно.

Щодо підстав для надання платних послуг 

Платні послуги надаються:

-    за письмовою заявою замовника, у якій зазначається строк надання платної послуги, вид платної послуги, а також: для фізичних осіб — П. І. Б., місце проживання; для юридичних осіб — найменування юридичної особи та її місцезнаходження;

-    відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням отримувачу платної послуги витрат;

-    за фактом їх оплати.

Оплата за послуги може проводитися як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Виходячи з вищезазначеного, основними моментами, на які треба звернути увагу при плануванні надання платних послуг - це наявність відповідної норми в Статуту підприємства, а також уникнення перехресного субсидіювання при включенні витрат на такі послуги до калькуляції її вартості.