До яких витрат в бухгалтерському обліку підприємства треба віднести вартість послуг федерації відповідно до договору?

Відповідно до договору № 10346-13 від 01.04.2024 р. На представництво інтересів в соціальному діалозі та колективних переговорах на галузевому рівні оплата послуг за договором здійснюється у розмірі 0,5% прожиткового мінімуму у розрахунку на 1 найманого працівника. До яких конкретно витрат в бухгалтерському обліку підприємства треба віднести вартість розрахованих таким чином послуг?

Керуючись Законом України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», Законом України «Про соціальний діалог в Україні», Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України» (надалі - Об’єднання), як репрезентативна сторона у соціальному діалозі, представляє роботодавців галузі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників. 

Оплата Об’єднанню за вищезазначені та інші послуги здійснюється підприємствами галузі на підставі укладеного Договору на представництво інтересів в соціальному діалозі та колективних переговорах на галузевому рівні (надалі - Договір).

В свою чергу витрати, які несуть підприємства за Договором, відповідно до п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318, відносяться до інших витрат загальногосподарського призначення адміністративних витрат. 

Відповідно Постанови КМУ від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», при формуванні тарифів на комунальні послуги до складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством.