Чи відноситься плата за абонентське обслуговування в чистий дохід підприємства ?

Доходи від реалізації послуг абонентського обслуговування відносяться на доходи підприємства і обліковується на рахунках 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг».