ВІДОМОСТІ ПРО ФЕДЕРАЦІЮ

Повна назва: Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців  «Федерація роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України»; Скорочена:  ВООР "ФРКІЕ та ЖКГУ" 

Код за ЄДРПОУ: 36387228

Заснована: рішення Мінюста від 16 лютого 2009р. №267/5 (зміни до Статуту рішення Мінюсту від 08 червня 2023 року № 146/19.4)

Статус: об’єднання організації роботодавців, що діє за галузевою ознакою та має всеукраїнський статус;

Діє на підставі: Закону України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права та гарантії їх діяльності" та Статуту Федерації.

Повноваження: представництво прав і інтересів роботодавців в соціальному діалозі, в т.ч. в колективних переговорах на галузевому рівні в сфері муніципальної інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та енергетики. Повноваження  підтверджені свідоцтвом Національної служби посередництва і примирення;

Органи управління:  З'їзд Об'єднання;  Рада Об'єднання;  Голова Об'єднання; 

Членство в інших об'єднаннях: Конфедерація роботодавців України (суб'єкт сторони роботодавців на національному рівні).