Українцям заборонили самовільно відмовлятися від центрального опалення

Українцям заборонили самовільно відмовлятися від центрального

опалення

Верховний суд України в колегії суддів Касаційного адміністративного суду визначив, що можливість відключення окремої квартири ( приміщення) від центрального опалення не передбачена.

Пунктом 24 Правил надання послуг з центрального опалення, постачання гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з центрального опалення, постачання гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України від 21.07.2005 № 630, передбачено, що споживачі можуть відмовитись від отримання послуг з централізованої опалення та постачання гарячої води.

Згідно з пунктом 25 Правил № 630 відключення споживачів від мереж центрального опалення та постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово - комунального господарства. Самовільне відключення від мереж центрального опалення та постачання гарячої води забороняється.

Відповідно до пункту 26 Правил № 630 відключення споживачів від мереж центрального опалення та постачання гарячої води здійснюється у разі, коли технічна можливість такого відключення передбачена затвердженою органом місцевого самоврядування відповідно до Закону України " Про теплопостачання" схемою теплопостачання, за умови забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнення будинку та вжиття заходів щодо дотримання в суміжних приміщеннях вимог будівельних норм і правил з питань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонування, будівельної теплотехніки; державних будівельних норм з питань складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, а також норм проектування реконструкції та капітального ремонту в частині опалення.

Згідно з пунктом 1.2 Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж центрального опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від центрального теплопостачання, затвердженого наказом Міністерста будівництва, архітектури та житлово -комунального господарства України від 22.11.2005 № 4, для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг центального опалення і гарячого водопостачання орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж центральногоопалення і гарячого водопостачання, призначає голову та затверджує ії склад, затверджує положення про роботу комісії. Засідання постійно діючої міжвідомчої комісії відбуваються у межі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Пунктом 2.1 Порядку № 4 передбачено , що для вирішення питання відключення житлово будинку( будинків) від мереж центрального опалення його власник( власники) повинен (повинні) звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання власник (власники) будинку зазаначає причини відключення, до заяви додаються копії протоколу загальних зборів мешканців будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. рішення про відключення будинку від системи централього опалення з улаштуванням індівідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень у житловому будинку.

Згідно з пунктом 2.2 Порядку № 4 комісія розглядає надані документи лише за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування в установленому порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання населеного пункту та у відповідності до неї. Комісія, після вивчення наданих власником ( власниками) документів, у місячний строк приймає рішення щодо відключення від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання, улаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостчання та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації. При цьому обовязково враховуються технічні можливості існуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодо забезпечення живлення запропонованої власником ( власниками) системи теплопостачання. Комісією, у разі необхідності, можуть розглядатися питання збільшення потужностей та можуть розроблятися пропозиції щодо їх фінансування, а також заміни систем внутрішньоквартальних а вдеяких випадках і магістральних мереж газо-, водо-, теплопостачання, Засідання комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника. Рішення комісії оформлюється протоколом, витяг з якого у десятидений строк надається заявникові.

Відповідно до пункту 2.3 Порядку № 4 отримання технічних умов може виконуватися безпосередньо заявником або відповідно до договору проектною чи проектно- монтажною організацією.

Аналіз наведених вище правових норм дає підстави для висновку, що дозвіл на відключення від мереж центрального опалення та теплопостачання може бути виданий лише за умови відключення цілого житлово будинку, на підтвердження чого додається копія протоколу.