Новели законодавства. Огляд практики ВСУ

Повноваження ОСББ: правові позиції ВСУ


1. Підсудність спорів про визнання недійсним та скасування рішення установчих зборів ОСББ
Оскільки процесуальне законодавство не визначає юрисдикційну належність таких спорів, то Велика Палата Верховного Суду сформувала наступну правову позицію: «враховуючи той факт, що спір стосується захисту права особи як співвласника майна багатоквартирного будинку, порушеного діяльністю юридичної особи, тому цей спір є найбільш наближеним до спорів, пов`язаних з діяльністю або припиненням діяльності юридичної особи, а, отже, повинен розглядатися за правилами господарського судочинства.
Отже, цей спір не є публічно-правовим і має вирішуватися за правилами ГПК незалежно від суб'єктного складу, за місцезнаходженням юридичної особи (частина шоста статті 30 ГПК).
(Постанова Великої Палати Верховного Суду від 06.02.2019 № 462/2646/17)


 2. Спори , що стосуються стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг за участю ОСББ
 А) Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій обраховується за тарифами, які затверджені рішенням загальних зборів членів ОСББ
Суди під час розгляду справи виходили з того, що оскільки рішення загальних зборів ОСББ про встановлення тарифів за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не скасовано, позивачем або будь-якою іншою особою не оскаржувалось, а тому підлягає виконанню як об’єднанням, так і членами ОСББ. Керуючись затвердженими тарифами, ОСББ і здійснював нарахування за надані послуги. Тарифи нечинними не визнавались, членом ОСББ не надано доказів на спростування наявності заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, а так само не надано доказів щодо неотримання таких послуг.
 (Постанова Верховного Суду від 19 серпня 2019 року у справі N 641/7403/16-ц)
 Б) Факти відсутності договору про надання житлово-комунальних послуг та відсутність членства в ОСББ не можуть бути підставою для звільнення споживача від їх оплати
Суть справи: Особа є власником квартири, балансоутримувачем якого є ОСББ, проте не є членом цього об’єднання.
Особа, будучи власником квартири та споживачем послуг з утримання будинку, які надає ОСББ за тарифами, затвердженими рішеннями загальних зборів об`єднання, не сплачує їх у повному обсязі, в результаті чого у неї виникла заборгованість.
Через це ОСББ звернулося до суду з позовом до Особи про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та зобов`язання укласти договори.
Позиція Верховного Суду:
Відносини власників приміщень і управителя регулюються договором між ними, який укладається на основі Типового договору, форму якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (стаття 13 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).
Відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» власники квартир, приміщень зобов’язані укласти договір про обслуговування та оплату комунальних послуг з управителем незалежно від членства в об’єднанні. Відмова від укладення договору, від оплати рахунків або несплата рахунків не допускається. Такі дії є порушенням прав інших членів об’єднання і підставою для звернення до суду про стягнення заборгованості із плати за відповідними рахунками у примусовому порядку. Власники несуть відповідальність за своєчасність здійснення платежів на рахунок управителя незалежно від використання приміщень особисто чи надання належних їм приміщень в оренду, якщо інше не передбачено договором.
Згідно зі статтею 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов’язаний оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.
Особа є власником квартири та споживачем послуг з утримання будинку, які надає ОСББ за тарифами, затвердженими рішеннями загальних зборів об`єднання, а тому відсутність між сторонами договірних зобов`язань не звільняє споживача від сплати за надані житлово- комунальні послуги
(Постанова Верховного Суду від 13 листопада 2019 року у справі N 686/14833/15-ц)
В) Загальні збори ОСББ можуть запровадити диференціацію щодо розміру тарифу на обслуговування будинку залежно від виду об`єкта нерухомого майна (квартира або нежитлове приміщення)
Таку правову позицію висловив Верховний Суд у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду в постанові від 04 червня 2018 року у справі N 753/10763/17.
Суд зазначив, що при розмежуванні розміру внесків за видом об'єкту нерухомого майна відсутня залежність розміру внесків до конкретної людини або громадянина (групи людей), тому такі рішення, прийняті ОСББ, не суперечать положенням статті 24 Конституції України. Наявність у власності особи квартири або нежитлового приміщення не визначають її майнового стану у порівнянні з іншою особою.
Крім того, ВС вказує, що ст. 20 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» не містить імперативної норми про встановлення однакового розміру внеску для власників квартир та нежитлових приміщень. Ця стаття лише містить положення про залежність розмір коштів, які сплачуються співвласником на утримання будинку та прибудинкової території до загальної площі приміщення, яке перебуває у нього у власності. Визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків та платежів співвласників відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.
 

                        Микола Ігорович Бойко, юрист