Питання повірки лічильників: нормативно-правові аспекти 

Не менш актуальним, чим питання постачання ресурсів є і питання їх обліку. З огляду на зміни в законодавстві, що регулює підходи до тарифоутворення, питання належного обліку наданих комунальних послуг  важливим як для споживачів, так і для комунальних підприємств. 
Саме тому,  вважаємо за доцільне навести аналіз нормативно-правових актів, що регулюють вказану сферу та висвітлити практичні моменти їх застосування в сегменті холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання та водовідведення, оскільки саме в цих сферах виникає найбільше питань у споживачів послуг.
Згідно Постанови  КМУ № 374 від 04.06.2015 № 374, на даний час підлягають встановленню та повірці наступні засоби обліку:
•    лічильники води;
•    лічильники активної (класи точності 0,01-2,0) та реактивної (класи точності 0,01-3,0) електроенергії;
•    лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ);
•    теплолічильники та теплообчислювачі.
Міжповірочні інтервали затверджені наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747, зокрема:
•    для лічильників води та теплолічильників встановлено міжповірочний інтервал 4 роки;
•    для лічильників газу та пристроїв перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) класу 1,0 установлено міжповірочний інтервал 2 роки; класу 1,5 - 8 років;
•    для лічильників активної електроенергії електромеханічних однофазних (класи точності 0,5-2,0 і А, В) установлено міжповірочний інтервал 8 (16) років;
•    лічильників активної та реактивної електроенергії статичних однофазних (класи точності 0,2S-3,0 і А, В, С) - 6 (16) років;
•    лічильників активної та реактивної електроенергії електромеханічних трифазних (класи точності 0,5-,0 і А, В) - 4 (10) років;
•    лічильників активної та реактивної електроенергії статичних трифазних (класи точності 0,2S-3,0 і А, В, С) - 6 (10) років;
•    лічильників активної та реактивної електроенергії (класи точності 0,01-0,1) - 1 рік.
До моменту прийняття Закону про комерційний облік, який набрав чинності 02.08.2017, частиною четвертою статті 17 Закону про метрологію було передбачено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) лічильників (результати вимірювання яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
З набранням чинності Закону про комерційний облік виключено вимогу щодо здійснення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) лічильників (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб теплову енергію і воду), що є власністю фізичних осіб, за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з тепло- і водопостачання. Тобто, комунальне підприємство прямо позбавлене обов'язку здійснювати повірку лічильників, адже вони є власністю споживача послуг. 
Згідно з частиною другою статті 6 Закону про комерційний облік обслуговування та заміна вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено законом або договором.
Повірка проводиться:
- науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
- науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.
Перелік уповноважених організацій на проведення повірки лічильників розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в підрозділі «Метрологія» розділу «Технічне регулювання» рубрики «Діяльність».
Повірка лічильників проводиться відповідно до Порядку проведення повірки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193. 
Щодо оплати витрат на обслуговування та періодичну повірку вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії та води слід вказати наступне. Підпунктом 7 пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про облік, були внесені зміни до частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  згідно з якими виключено норми щодо проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку комунальних послуг за рахунок тарифів на тепло- і водопостачання. Також, частиною четвертою статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» встановлено, що періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
Згідно з частиною другою статті 6 Закону про облік обслуговування (у тому числі періодична повірка) та заміна вузлів розподільного обліку/приладів – розподілювачів теплової енергії здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено законом або договором. 
    Вищевикладене підтверджується матеріалами судової практики, зокрема згідно Постанови ВСУ №235/499/17 від 15.07.2019 року, Постанови ВСУ у справі №212/4637/19-ц від 25.11.2020 року, Постанови ВСУ в справі № 917/2085/19 від 28.01.2021 року та інших.
    Тому, можна зробити, що комунальне підприємство позбавлене обов'язку проводити повірку лічильника, а  оплата за вказану повірку здійснюється за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором у разі укладення співвласниками багатоквартирного будинку індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) таких вузлів обліку забезпечуються виконавцем комунальної послуги за рахунок плати за абонентське обслуговування, встановленої відповідно до Закону «Про житлово-комунальні послуги».