ВІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧА ВІД ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Самовільне відключення споживача від внутрішньобудинкової системи опалення є протизаконним та не звільняє споживача послуги від обов'язку сплачувати комунальні послуги.
З цього розрахунку необхідним видається здійснити загальний аналіз судової практики, яка підтверджує протиправність самовільного відключення від внутрішньобудинкової системи опалення. 
Загальні правила відключення від мереж централізованого опалення визначено в наступних нормативно-правових актах: 
 • «Правилах надання послуг централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (Кабінет Міністрів України Постанова від 21 липня 2005 р. № 630).
• «Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення, постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання» (Міністерство Будівництва, Архітектури та Житлово-Комунального Господарства України Наказ від 22.11.2005 №4). Вищезазначені документи надають інформацію про те, що якщо ви хочете відключитися від системи централізованого опалення, необхідна наявність відповідної можливості з технічної точки зору. А також з урахуванням схеми теплопостачання міста, офіційно затвердженої місцевими органами влади, відповідно до чинного законодавства (Закон України "Про теплопостачання").
Зокрема, відповідно до пунктів 24 і 25 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, споживач має право відмовитися від надання послуг центрального опалення, постачання гарячої води і водовідведення. Відключення споживача від мереж ЦО і ГВП здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Самовільне відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води забороняється. Вказані положення однозначно корелюються із положеннями судової практики. Зокрема,у  рішенні Верховного суду України по справі № 908/1349/19 дійшов висновку, що самовільне відключення споживача від внутрішньобудинкових систем опалення не звільняє його від необхідності укладення договору на постачання таких послуг та їх оплати. Причиною спору у справі стало питання про наявність чи відсутність підстав для укладення договору про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води в редакції позивача.
Суд вказав, що Порядком відключення від 22.11.2005 № 4 установлено, що для вирішення питання відключення споживача від мережі централізованого опалення він повинен звернутися до постійно діючої міжвідомчої комісії, створеної органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади, для розгляду питань щодо відключення споживачів від мережі з відповідною письмовою заявою. Комісія після вивчення наданих власником документів приймає відповідне рішення, яке оформляється протоколом. При позитивному рішенні заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мережі централізованого опалення. Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мережі централізованого опалення виконує проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником. Проект узгоджується з усіма організаціями, які видали технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж.
Відключення приміщень від внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення виконується монтажною організацією, яка реалізує проект. По закінченні робіт складається акт про відключення від мережі централізованого опалення і подається заявником до комісії на затвердження. Після затвердження акта на черговому засіданні комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг з централізованого теплопостачання.
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.11.2007 № 169 було внесено зміни до Порядку відключення від 22.11.2005 № 4, які унеможливили відключення від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання окремих квартир у багатоквартирному будинку і дозволяють відключення лише будинку в цілому.
Отже, відключення споживачів від мережі централізованого опалення відбувається тільки на підставі рішення постійно діючої міжвідомчої комісії, створеної органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади з вчиненням в подальшому дій споживачем з дотриманням визначеної Порядком відключення від 22.11.2005 № 4 процедури.При цьому тип приміщення (житлове/нежитлове) у цьому питанні не має значення, оскільки об`єкти теплопостачання є вбудованими у багатоквартирний будинок, тип вбудованого у багатоквартирний будинок приміщення не впливає на порядок його відключення від мережі централізованого опалення.
Самовільне відключення споживача від внутрішньобудинкових систем опалення або здійснення такого відключення з порушенням встановленої законодавством процедури не припиняє статусу такого суб'єкта як споживача відповідних комунальних послуг, не звільняє його від необхідності укладення договору на постачання таких послуг та їх оплати.
Резюмуючи, можна дійти до висновку, що відключення від мереж централізованого опалення є:
-чітко регламентованим;
-відступлення від процедури приводить до незаконності процесу самого відключення та не позбавляє обовязку оплачувати комунальну послугу.