Консультація: Щодо оплати праці керівника комунального підприємства

Федерація роботодавців ЖКГ України звертає Вашу увагу на те, що умови оплати праці керівників комунальних підприємств установлюються в контракті з урахуванням положень постанови КМУ від 19.05.1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній комунальній власності та об’єднань державних підприємств» і є обов’язковими, оскільки відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» визначення умов оплати праці таких керівників належить до державного регулювання оплати праці.

При цьому, вищезазначеною постановою регламентовано лише питання щодо принципів формування умов контракту та встановлено максимально допустимі розміри оплати праці керівників комунальних підприємств.

В свою чергу, мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці, не можуть бути меншими ніж передбачено законодавством (ст.15 ЗУ «Про оплату праці»). Однак, такі мінімальні норми в оплаті керівників комунальних підприємств можуть визначатися також  галузевою угодою (ст.11,13,14 Закону України «Про оплату праці»).

Таким чином, якщо підприємство перебуває в сфері дії сторони роботодавців певної галузевої угоди, то форма і система оплати праці, норми праці, тарифна сітка, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються для керівника такого підприємства виключно із суворим дотриманням норм і гарантій передбачених такою галузевою угодою.

Саме тому, міський голова, у зазначеному вище випадку, не має жодного права та законних підстав для обмеження розміру контракту такого керівника меншим від рівня, встановленого цією галузевою угодою, адже така угода встановлює мінімальні й обов`язкові для врахування норми в оплаті праці

За пунктом 4 Постанови № 859 керівники місцевих органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за встановлення розмірів оплати праці керівникам підприємств, заснованих на комунальній власності, з якими укладають контракти.

Федерація закликає керівників підприємств приєднуватися до репрезентативної сторони роботодавців на галузевому рівні в сфері ЖКГ, з метою отримання законодавчих гарантій того, що норми та вимоги щодо мінімальних гарантій в оплаті праці, визначених для них галузевою угодою, в обов’язковому порядку мають бути дотримані їх керівництвом. Адже в іншому випадку діє законодавча заборона щодо врахування та застосування норм галузевих угод для підприємств, які не перебувають у сфері дії такої угоди.

Такі гарантії галузевої угоди є додатковим захистом для кожного керівника підприємства від обмеження розміру його контракту до рівня встановленої чинним законодавством мінімальної заробітної плати.

Додатково звертаємо особливу увагу на те, що, у випадку незаконного обмеження (заниження) керівництвом органу виконавчої влади розміру контракту керівникові комунального підприємства, що долучилося до сторони роботодавців однієї з галузевих угод (та може документально підтвердити даний факт), різниця між мінімальними галузевими гарантіями оплати праці та фактичними умовами контракту може бути стягнута керівником в судовому порядку в будь-який час в майбутньому (справи, що стосуються питань оплати праці не мають строків позивної давності).

Нагадуємо також, що Федерація, як сторона роботодавців галузі, відповідно до повноважень визначених чинним законодавством України, здійснює розрахунок та підтвердження галузевих гарантій оплати праці керівників та, в разі необхідності, за зверненням керівника комунального підприємства, права та інтереси в сфері оплати праці якого порушено, за попереднім із ним узгодженням, на підставі ґрунтовного вивчення та всебічного аналізу усієї необхідної інформації, уповноважена направляти відповідні звернення як до Держпраці, так і надавати правову допомогу та юридичний супровід при складанні та направленні позовів до судових органів щодо протиправних дій посадових осіб місцевих органів виконавчої влади (по відношенню до керівника комунального підприємства).

Федерація забезпечить безкоштовне проведення аналізу контрактів керівників комунальних підприємств на відповідність їх умов щодо оплати праці вимогам чинного законодавства та гарантіям галузевої угоди.

У випадку встановлення факту незаконного заниження розміру оплати праці, визначеного у такому контракті, - Федерація забезпечить оперативне приведення контракту у відповідність із зазначеними вище вимогами та, за необхідності та бажання керівника комунального підприємства, організує та забезпечить примусове стягнення різниці між мінімальними галузевими гарантіями оплати праці та фактичними умовами контракту.

Федерація гарантує повернення суми незаконно обмеженої заробітної плати не лише керівникам, що продовжують наразі виконувати свої функції та повноваження, а й керівникам, виконання посадових обов’язків якими вже припинено у зв’язку зі звільненням.

Звернення та запити для отримання зазначених вище послуг направляються шляхом заповнення форми у розділі «ГАЛУЗЕВА КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА» на офіційному веб – сайті Федерації https://www.fru-gkh.com/ або через звернення на гарячу лінію за номером 0800 30 69 69.

Члени Федерації можуть замовляти послуги в своїх Електронних кабінетах суб’єктів сторони роботодавців на галузевому рівні.