Нові можливості реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання

Нові можливості реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання

 Відтепер з’явилася можливість подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі. 31.12.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі» від 28 грудня 2020 р. № 1364. 

Електронною послугою може скористатися особа, яка:

1) пройшла аутентифікацію з використанням інтегрованої системи аутентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи;

2) має паспорт громадянина України у формі картки;

3) реєструє місце проживання:

- за адресою житла, відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та за умови, що особа є власником (співвласником) зазначеного житла або отримала електронну згоду на реєстрацію місця проживання від власника (співвласників) зазначеного житла, а також за відсутності обтяжень речових прав на зазначене житло;

- за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них, якщо особа є неповнолітньою (віком від 14 до 18 років);

4) реєструє, знімає з реєстрації місце проживання в реєстрах територіальних громад, які здійснюють електронну інформаційну взаємодію з єдиною інформаційною системою МВС. У разі реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації місця проживання за попередньою адресою електронна інформаційна взаємодія з реєстром територіальної громади попереднього місця проживання не вимагається.

Заява формується на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія» після проходження особою автентифікації, а потім надсилається через єдину інформаційну систему МВС до органу реєстрації, який у день надходження заяви або на наступний робочий день у разі, коли заява надійшла у неробочий час або за годину до закінчення робочого часу, здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації або приймає рішення про відмову в установленому законодавством порядку.

Зручним є й те, що електронна згода на реєстрацію місця проживання від власника (співвласників) житла зазначається у заяві під час її формування. Оплата адміністративного збору за реєстрацію/зняття з реєстрації здійснюється за допомогою програмних засобів «Порталу Дія» під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається .

Разом із зазначеним, продовжують діяти Правила реєстрації місця проживання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, які визначають механізм здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні, а також встановлюють форми необхідних для цього документів. Щоб зареєструвати своє місце проживання чи, навпаки, зняти з реєстрації місце проживання необхідно звернутися до органу реєстрації на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

Якщо особа проживає у двох і більше місцях

Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться: до паспорта громадянина України (у вигляді книжечки (зразка 1993 року) - шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи; у формі картки (зразка 2015 року) - шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру, а у разі непідключення - особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання. Внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки);  тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. 

Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою встановленого зразка.

Делегування прав на подання заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання:

- особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання відповідній посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителю багатоквартирного будинку за місцем її проживання;
- за бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини;
реєсттрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися через органи соціального захисту населення на підставі даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини;
- подання заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають зазначені особи.
Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

Заяву (про реєстрацію місця проживання/ про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини/про реєстрацію місця перебування)
Примітка. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання


Примітка. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Квитанція про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу).
Документи, що підтверджують: 
- право на проживання в житлі (ордер; свідоцтво про право власності; договір найму (піднайму, оренди); рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання; інші документи).

Наявність вказаних документів є обов’язковою у разі подання заяви представником особи. Також передбачається, що реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Увага! Для реєстрації місця проживання особи заборонено вимагати інші документи.

Підстави для зняття з реєстрації місця проживання особи:

Заява особи або її представника за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації
Рішення суду, яке набрало законної сили, про:
– позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням;

– виселення;

– зняття з реєстрації місця проживання особи;

– визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

Свідоцтво про смерть
Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку
Інші документи, які свідчать про припинення:
а) підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

б) підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту; здійснюється за клопотанням уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

в) підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів; здійснюється за заявою власника/наймача житла або їх представників).

Окремо визначається питання щодо примусового зняття з реєстрації у разі втрати права на користування цим житлом в судовому порядку.

Згідно зі ст. 405 ЦКУ члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Однак, член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Важливо зазначити, що припинення сімейних відносин та розірвання шлюбу не позбавляє права користування житлом і не є підставою для зняття з реєстрації місця проживання.

Для того, щоб підтвердити факт відсутності члена сім’ї необхідно звернутись до управляючої компанії (колишнього ЖЕКУ), або Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку для отримання акту про непроживання особи за місцем реєстрації. Таких актів повинно бути не менше 3-х протягом 6 місяців. Окрім цього необхідно отримати довідку про стан сім’ї, в якій зазначено скільки саме осіб проживають за адресою знаходження нерухомого майна. 

Документи для зняття з реєстрації місця проживання. 

Разом із заявою особа подає:

Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Примітка. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження.
Квитанцію про сплату адміністративного збору
Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи подається:
– документ, що посвідчує особу представника;

–документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

- особа не подала необхідних документів або інформації;

- у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

- звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

Важливо! 

Правилами реєстрації, встановлено строк, протягом якого громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані зареєструвати своє місце проживання - протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання.

Висунуті вимоги і щодо строку, протягом якого батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини. Відповідні дії вони мають вчинити протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. 

                                               Юрисконсульт 

Наталія Вікторівна Міняйло