Лібералізація профпідготовки

15 червня 2022 року Президентом  підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій». Закон вносить зміни до КЗпПУ, законів України «Про оплату праці», «Про освіту». 
Зокрема, відбулась інтеграція поняття «часткових кваліфікацій» в трудове законодавство України (ст. 41, 21 КЗпП), а саме:
•    внесення терміну «часткова кваліфікація» до КЗпП,
•    можливість прийняття до уваги при укладенні трудового договору виду занять (професія), повної або часткової професійної кваліфікації, якою володіє особа.
Завдяки цьому люди, які хочуть опановувати не цілу професію, а лише деякі її елементи, зможуть легально працевлаштуватися за новими навичкам.
Кваліфікація визнаватиметься повною чи частковою. Наявність у особи повної професійної кваліфікації дозволятиме їй виконувати весь набір трудових функцій в межах займаної посади чи професії, займати певну посаду або здійснювати професійну діяльність певного виду. Щодо часткової – вона дасть можливість виконувати одну чи декілька функцій в межах займаної посади чи професії. У документі про присвоєння часткової кваліфікації зазначатиметься перелік компетентностей, які здатна та/або має право виконувати особа.
Законом також надається пріоритетність професійного стандарту над кваліфікаційною характеристикою (ст. 96 КЗпП та ст. 6 Закону України «Про оплату праці»); передбачено розроблення та затвердження професійних стандартів саме розробниками (ст. 42 КЗпП); врегульовано статус, склад, завдання, права галузевих рад з розроблення професійних стандартів (ст. 39-1 Закону України «Про освіту»).