Збитки від війни будуть підраховані

Кабмін ухвалив Постанову від 27 травня 2022 р. № 640 Про утворення комісії з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. До комісії увійдуть  представники зацікавлених міністерств та відомств, народні депутати тощо. А також затверджено Положення про комісію з проведення аудиту збитків.
Основними завданнями комісії є:
1) підготовка пропозицій щодо розроблення методології проведення аудиту шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
2) підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для проведення аудиту шкоди та збитків;
3) узгодження методик проведення оцінки шкоди та збитків за напрямами, передбаченими Порядком визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2022 р. № 326;
4) опрацювання результатів аудиту шкоди та збитків;
5) виконання інших завдань, необхідних для проведення аудиту шкоди та збитків.
 Комісія має право:
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників міжнародних організацій, незалежних експертів (за згодою) та громадських об’єднань (за згодою);
організовувати проведення нарад, конференцій та інших заходів.
Пропозиції та рекомендації комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.