Обстеження пошкоджених будівель

Уряд  затвердив алгоритм дій для місцевих органів влади у разі пошкодження будівель та споруд на територіях, де велися бойові дії. Постановою №473 від 19.04.2022 року затверджено Порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд. 
Оперативне реагування мають здійснювати виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту (далі – уповноважений орган),
Порядок не поширюється на роботи щодо ліквідації пошкоджених об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».
Уповноважений орган:
•    повідомляє територіальним органам ДСНС, органам управління та силам цивільного захисту, правоохоронним органам щодо пошкодження об’єктів;
•    визначає разом з територіальними органами ДСНС, органами управління та силами цивільного захисту зону можливого ураження - потенційно небезпечну територію, на якій внаслідок бойових дій заподіяна шкода об’єктам, є ймовірність забруднення вибухонебезпечними предметами, внаслідок чого виникає загроза життю або здоров’ю людей;
•    організовує оповіщення суб’єктів господарювання та населення про ризики, пов’язані із перебуванням у зоні можливого ураження;
•    визначає місця для складування відходів, що утворилися внаслідок пошкодження об’єктів, виконання робіт з демонтажу;
•    визначає місця знищення виявлених вибухонебезпечних предметів;
•    здійснює візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою формування попередніх переліків таких об’єктів;
•    приймає рішення щодо проведення обстеження пошкоджених об’єктів відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою КМУ від 12.04.2017 № 257, розміщує протягом 3 календарних днів інформацію про таке рішення на офіційному веб-сайті та/або письмово повідомляє власнику або управителю об’єкта, складає та затверджує програму робіт з обстеження.
 До проведення візуальних оглядів пошкоджених об’єктів та розроблення програми робіт можуть залучатися організації, у складі яких фахівці з обстеження, а також фахівці підрозділів ДСНС, Національної поліції (за згодою), а також за необхідності - підрозділів Збройних Сил та СБУ.
Програма робіт з обстеження повинна містити перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню, а також черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.
За результатами обстеження  складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації або демонтажу, а також в разі потреби відомості про пошкоджені несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення щодо їх відновлення (підсилення). Результати обстеження відображаються у паспорті об’єкта, який виготовляється у 3 примірниках з використанням Реєстру будівельної діяльності.
У разі виявлення пошкоджень,  що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, виконавець письмово невідкладно, але не пізніше ніж у дводенний строк з дати виявлення  інформує про це власника або управителя та місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, територіальні органи Держпраці та ДСНС за місцезнаходженням об’єкта, а у разі проведення обстеження за рішенням уповноваженого органу - власника або управителя та уповноважений орган.