АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ В ОФОРМЛЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД В КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

З 8 січня в Україні запрацювали зміни до Закону України «Про рекламу» та впроваджено реалізацію механізму положень ЗУ "Про зайнятість населення"  згідно з якими роботодавців штрафуватимуть за вказування у вакансії бажаної статі, віку, раси, кольору шкіри тощо.

Ця зміна передбачена ч.2 ст.8 ЗУ «Про рекламу», а саме в рекламі (в тому числі, рекламі вакансії) заборонено вміщувати твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Крім того статтею 11 Закону України «Про зайнятість населення» забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя. 
Тобто, вакансія: «На посаду юриста комунальногт підприємства шукаємо жінку, віком 25-30 років, без шкідливих звичок» є дискримінаційною в розумінні ЗУ «Про рекламу» та ЗУ "Про зайнятість населення" , адже містить вимоги щодо статі та віку. А в разі прийняття на роботу прямо забороняється Законом уточнювати статус особи: заміжня/одружений, наявність дітей і т.д.

Вказані положення говорять про те, що роботодавець може потенційно «втрапити» в халепу, адже штраф за порушення антидискримінаційного положення ЗУ «Про рекламу», а також ЗУ «Про зайнятість населення» складає 10 мінімальних заробітних плат – 65000 гривень на сьогодні. Роботодавці мають сплатити його упродовж 15 календарних днів із дня вручення постанови від Держпраці, адже у випадку прострочення оплати ця сума може бути стягнута у судовому порядку. 
Стягнення накладає Державна служба з питань праці, однак потенційний працівник може звернутися також до Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із заявою про прояви дискримінації як в процесі прийняття на роботу, так і від імені потенційного кандидата.