РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (надалі – COVID-19)

 

В зв’язку із численними зверненнями членів ВООРПЖКГ «Федерація роботодавців ЖКГ України» щодо надання роз’яснення з питань обов’язковості вакцинації від COVID-19 та можливого відсторонення працівників від роботи без збереження заробітної плати повідомляємо наступне.

 

В зв’язку із поширенням територією України COVID-19, Кабінетом Міністрів України постановою від 09.12.2020 року №1236 (із змінами) був встановлений карантин та запроваджені протиепідемічні заходи.

 

Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а саме статтею 12 встановлено обов’язковість профілактичного щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу.

Частина 2 статті 12 означеного Закону передбачає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт.

Частина 3 статті 12 наведеного Закону регламентує, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

 

Станом на 05.11.2021 року на території України проводяться заходи щодо вакцинації населення від COVID-19. Наразі, для всіх громадян України така вакцинація є добровільною.

 

В той самий час, Міністерством охорони здоров’я України було прийнято наказ №2153 від 04 жовтня 2021 року (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за №1306/36928), надалі – Наказ. Наказ набуває чинності через місяць з дня його офіційного опублікування, тобто з 08.11.2021 року. Наразі Наказ оскаржується в Окружному адміністративному суді міста Києва (рішення щодо відкриття провадження поки немає).

Наказом, зокрема, встановлено вимоги щодо обов’язкової вакцинації від COVID-19 для працівників окремих професій, виробництв та організацій. Наразі цей перелік містить наступних працівників:

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

За повідомленнями керівництва Міністерства охорони здоров’я України, наведений перелік буде в подальшому доповнюватися та вже опрацьовуються зміни до Наказу.

При цьому, з метою дотримання прав осіб, які потребують відводу від вакцинації за станом здоров’я, Міністерством оборони здоров’я України прийнято наказ №595 від 16.09.2011 (у редакції наказу від 11.10.2019 №2070), яким затверджено Перелік медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень.

Отже, в разі набрання чинності Наказом, особи, які належать до категорій, що передбачені Наказом, в разі відсутності щеплення від COVID-19 мають бути відсторонені адміністрацією від роботи без збереження заробітної плати.

Такі заходи впливу регламентовані:

- статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (зміст якої наведений вище);

- статтею 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» – підприємства, установи, організації зобов’язані усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які ухиляються від щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

- статтею 46 Кодексу законів про працю України, яка також передбачає відсторонення від роботи власником працівників «….в інших випадках, передбачених законодавством».

 

Стаття 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлює покарання за порушення правил щодо карантину людей:

«Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Тобто, якщо органом місцевого самоврядування встановлено, що користуватися громадським транспортом можуть лише особи, які вакциновані від COVID-19, або мають відповідний ПЦР тест, то в разі порушення таких правил, на громадян може бути накладено стягнення у вигляді штрафу від 17 000 грн до 34 000 грн.

 

Що стосується позиції судів відносно вакцинації від COVID-19, то наразі відсутня позиція як Верховного Суду, так й Європейського суду з прав людини.

Проте, можна простежити позиції цих судів щодо загального підходу до питання обов’язковості вакцинації та обмеження прав осіб, які відмовилися від вакцинації не з медичних показань.

Так, у справі «Вавржичка та інші проти Чеської Республіки» Європейський суд з прав людини зайняв позицію, що недопуск не щеплених обов’язковими щепленнями дітей (такими як коклюш тощо) без наявності медичних протипоказань, до дитячих садочків є правомірним заходом.

Верховний Суд постановами від 17 квітня 2019 року у справі №682/1692/17 та від 10 березня 2021 року у справі 331/5291/19 зазначив, що держава, встановивши правило про те, що без щеплень дитина не може бути допущеною до занять, реалізує свій обов`язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров`я не тільки всіх учнів і працівників школи або дитячого садка, а й захищає таким чином саму дитину, яка не отримала профілактичні щеплення.

 

Тобто в питанні обов’язковості щеплень та обмежень для осіб, що відмовилися від щеплень без медичних протипоказань превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими.

 

Можна очікувати, що найближчим часом вже буде напрацьована стала судова практика Верховного Суду та Європейського суду з прав людини щодо вимоги обов’язкового щеплення від COVID-19 та введення обмежень для осіб, які відмовилися від такого щеплення без медичних протипоказань (такі як відсторонення від роботи, не допуск до окремих громадських місць – громадський транспорт, ТРЦ тощо).

 

Таким чином, підсумовуючи наведене вище, станом на 05.11.2021 року відсутня законодавча вимога щодо обов’язкової вакцинації від COVID-19 працівників підприємств житлово-комунальної сфери, які не є структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій.

Законні підстави для відсторонення від роботи без збереження заробітної плати (зокрема й шляхом надання відпустки без збереження заробітної плати) працівників підприємств сфери ЖКГ станом на 05.11.2021 року відсутні. В разі відсторонення працівників підприємств сфери ЖКГ від роботи без збереження заробітної плати через відсутність щеплення від COVID-19 до прийняття відповідних нормативних актів, такі дії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Однак, враховуючи ініціативи Міністерства охорони здоров’я України щодо розширення переліку професій, які передбачені Наказом, надалі можлива ситуація, при якій працівники сфери ЖКГ будуть віднесені до категорій професій, які підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19.

 

В разі виникнення спірних питань просимо звертатися до Федерації.

 

 

З повагою

Голова Об’єднання О.І. Адамов