СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ 

 

 
На сьогодні на офіційній сторінці Верховної Ради України зареєстровано декілька проектів Законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства» № 4403 та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства» №4404, якими передбачається створення Державної житлово-комунальної інспекції, що здійснюватиме державний контроль за стандартами та нормами у сфері ЖКГ. 
Зазначимо, що в  системі органів уже функціонувала вказана інспекція як урядовий орган, що діяв у системі Мінжитлокомунгоспу, відповідальний перед Кабінетом Міністрів України, підзвітний та підконтрольний Міністрові з питань житлово-комунального господарства. Був створений згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 527 від 4 червня 2008 року. Ліквідований згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 346 від 28 березня 2011 року. Згодом, функції ліквідованої інспекції передали на Держархбудінспекцію.
Однак,  Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» згадані повноваження Держархбудінспекції виключено. Відповідно ці повноваження було виключено із Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (далі – ДАБІ). 
Враховуючи, що на сьогодні ДАБІ знаходиться в процесі ліквідації,  а органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями на затвердження та реалізацію місцевих програм, встановлення цін/тарифів у сфері ЖКГ, визначення виконавців житлово-комунальних послуг, забезпечення їх необхідного рівня та якості та водночас, здійснення контролю за дотриманням норм та якості житлово-комунальних послуг й здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у вказаній сфері, то по суті контрольні функції покладено на органи місцевого самоврядування. 
Однак, натомість відсутній центральний орган виконавчої влади, який мав би здійснювати державний контроль (нагляд) у сфері житлово-комунального господарства.
На сьогодні, фактично, відсутній реальний орган, який би здійснював повноваження у сфері нагляду за ЖКГ, що має наслідком системність порушень в комунальній сфері. Із системного аналізу запропонованого проекту Закону вбачається, що:
Пропонується створення інспекції з ЖКХ з визначенням такої компетенції:
перевірка надання житлово-комунальних послуг, зокрема, з тепло-, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами, управління багатоквартирними будинками. Також вона перевірятиме економічне обґрунтування тарифів на послуги ЖКГ.
Процес інспектування здійснюватиметься у формі:
планових перевірок та за зверненням споживача - позапланових перевірок. Однак, слід також слід взяти до уваги той факт, що перевірятиметься також і відповідальне споживання послугами. Мається на увазі перевірка невтручання в систему постачання житлово-комунальної послуги зі сторони споживачів. 
Сфера перевірок Інспекції поширюватиметься на: 
запропонована проектом Закону сфера нагляду поширюватиметься на такі галузі:
— житлово-комунального господарства;
— законодавства «Про відходи»;
— «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення;
— «Про поховання та похоронну справу»;
— «Про теплопостачання»;
— «Про благоустрій населених пунктів»;
— «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності»;
 — «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
— «Про житлово-комунальні послуги».
Відповідальність за порушення у сфері ЖКХ:
пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення в сфері житлово-комунальних відносин.
Отже, на сьогодні питання створення Державної житлово-комунальної інспекції - питання актуальне та потребує подальшого моніторингу в питанні прийняття відповідного Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства» № 4403.

 

 Начальник юридичного відділу Федерації ЖКГ України

Профатіло Г.Р.